Home » Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století by Zdeněk Pešata
Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století Zdeněk Pešata

Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století

Zdeněk Pešata

Published 1972
ISBN :
Paperback
187 pages
Enter the sum

 About the Book 

Není pochyb o tom, že na konci 19. století vstupuje české písemnictví do nového stadia, že tehdy se vytvářejí předpoklady pro vznik moderní české literatury 20. století. Tento proces je vyvolán proměnami ve společenském postavení spisovatele i vMoreNení pochyb o tom, že na konci 19. století vstupuje české písemnictví do nového stadia, že tehdy se vytvářejí předpoklady pro vznik moderní české literatury 20. století. Tento proces je vyvolán proměnami ve společenském postavení spisovatele i v pojetí základních otázek literatury, zejména jejích funkcí. Mladá generace 90. let vybojovává rozhodný zápas s politickým i literárním konzervativismem a vymaňuje literární tvorbu z přímé závislosti na měšťácké politice, právě tak jako to o několik let dříve, v polovině 80. let, učinila i mladá česká věda. Začíná převládat typ spisovatele, který se rozchází s vládnoucí společností, zauímá vúči ní nepřizpúsobivý postoj, jenž je zprvu nesen individualistickým gestem, později rúznými formami anarchistické negace a v ojedinělých případech již také sbližováním s dělnickým hnutím...