Home » Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств by Ганна Геннадіївна Філоненко
Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств Ганна Геннадіївна Філоненко

Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств

Ганна Геннадіївна Філоненко

Published November 20th 2014
ISBN :
Hardcover
264 pages
Enter the sum

 About the Book 

У монографії сформовано теоретичні положення та вироблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності розкриття і розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в Україні.Автором надано дефініції, визначено зміст та розкрито особливості структурних елементів методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, а також криміналістичної характеристики цієї категорії злочинів. Значну увагу автором приділено висвітленню особливостей виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначенню типових слідчих ситуацій початкового та подальшого етапів розслідування, а також тактико-організаційним засадам проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Зроблено акцент на аналізі правових засад здійснення міжнародного співробітництва при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначено напрями його подальшого удосконалення. Проведено компаративне дослідження досвіду окремих зарубіжних країн із розслідування ухилення від сплати податків.Монографія адресована практичним працівникам правоохоронних органів, практикуючим юристам, керівникам і власникам підприємств, установ та організацій, студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, а також всім, хто зацікавлений в протидії податковим злочинам.